Special Collections

DBAT
Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Taalkunde
Digital Bibliography of the Afrikaans Language

Die Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Taalkunde (DBAT) is 'n omvattende databasis van Afrikaanse taalkundebronne en taalverwante bronne. Hierdie katalogus is op 24 Mei 2010 amptelik bekendgestel, en tans is daar ongeveer 18 000 taalkundebronne op hierdie katalogus te vinde. Die katalogus is geskoei op die digitale Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL)

Die DBAT word bestuur deur die NWU se Vakgroep Afrikaans en Nederlands en word weekliks bygewerk.

Deursoek die DBAT-databasis vir artikels, resensies, boeke, proefskrifte, ens. Besoek gerus ook die Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Letterkunde (DBAL).

The Digital Bibliography of Afrikaans Linguistics (DBAT) is a comprehensive database of Afrikaans linguistics and language-related sources. It was officially launched on May 24, 2010, and currently about 18 000 linguistic resources can be found on this catalogue. The catalog is based on the digital Bibliography of Dutch Language and Literature Science (BNTL)

The DBAT is managed by the NWU's Subject Group Afrikaans and Dutch and is updated weekly.

Search the DBAT database for articles, reviews, books, dissertations, etc. Please also visit the Digital Bibliography of Afrikaans Literature (DBAL).

Soekwenke/Search tips

Gebruik die indeks indien u onseker is/Use the index if unsure

  • Gebruik 'n spasie tussen woorde (afrikaans skole) / Use a space between words
  • Gebruik * om variasies van 'n woord te vind / Use * to also find a variation of a word
    (taal* vind taal taalgebruik taallandskap en taalbeweging)
    (taal* finds taal taalgebruik taallandskap en taalbeweging)
  • Gebruik : om 'n datumreeks te soek bv. 1950:1980 / Use : to search for a series of dates, e.g. 1950:1980

Vir meer voorbeelde, klik op / For more examples, click on How to search

Weet u van 'n Afrikaanse taalkundebron wat nie op die DBAT te vinde is nie? Laat weet ons asseblief deur hierdie vorm in te vul. / Do you know of any Afrikaans linguistic source that is not included on the DBAT? Please let us know by filling in this form.

Facebook Volg ons op Facebook / Follow us on Facebook

Agtergrond | Kontakinligting | Kopiereg | Geskiedenis | Nuus | Skakels

Beperk enige soektog of soek meer spesifiek deur gebruik te maak van die onderstaande velde of kombinasie van velde. Gebruik die indeks indien u onseker is.
Help

© North-West University.
For more information or support contact the NWU: Library and Information Service