Special Collections

DBAT
Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Taalkunde
Digital Bibliography of the Afrikaans Language

Die Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Taalkunde (DBAT) is geskoei op die digitale Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL). Dit word deur die Huygens Instituut in Den Haag en deur die Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek in Brussel saamgestel. Dit sluit ook die Bibliografie van de Friese Taal- en Literatuurwetenschap in. Meer hieroor...

Deursoek die DBAT-databasis vir artikels, resensies, boeke, proefskrifte, ens. Besoek gerus ook die Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Letterkunde (DBAL).

Soekwenke

Gebruik die indeks indien u onseker is.

  • Gebruik 'n spasie tussen woorde (afrikaans skole)
  • Gebruik * om variasies van 'n woord te vind
    (taal* vind taal taalgebruik taallandskap en taalbeweging)
  • Gebruik : om 'n datumreeks te soek bv. 1950:1980

Vir meer voorbeelde, klik op How to search

Weet u van 'n Afrikaanse taalkundebron wat nie op die DBAT te vinde is nie? Laat weet ons asseblief deur hierdie vorm in te vul. / Do you know of any Afrikaans linguistic source that is not included on the DBAT? Please let us know by filling in this form.

Facebook Volg ons op Facebook / Follow us on Facebook

Agtergrond | Kontakinligting | Kopiereg | Geskiedenis | Nuus | Skakels

Beperk enige soektog of soek meer spesifiek deur gebruik te maak van die onderstaande velde of kombinasie van velde. Gebruik die indeks indien u onseker is.
Help

© North-West University.
For more information or support contact the Ferdinand Postma Library.