Special Collections

DBAL
Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Letterkunde
Digital Bibliography of Afrikaans Literature

Die Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Letterkunde (DBAL) is 'n omvattende databasis van Afrikaanse letterkunde- en verwante bronne. Daar is tans meer as 14 000 letterkundebronne op hierdie nuttige katalogus te vinde, en daardie getal word weekliks hoër. Die katalogus is geskoei op die digitale Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL)

Die DBAL word bestuur deur die NWU se Vakgroep Afrikaans en Nederlands en word deurlopend bygewerk.

Deursoek die DBAL-databasis vir artikels, resensies, boeke, proefskrifte, ens. Besoek gerus ook die Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Taalkunde (DBAT).

The Digital Bibliography of Afrikaans Literature (DBAL) is a comprehensive database of Afrikaans literature and related sources. Currently more than 14 000 literary resources can be found in this useful catalogue, with more added weekly. The catalogue is based on the digital Bibliography of Dutch Language and Literature Science (BNTL)

The DBAT is managed by the NWU's Subject Group Afrikaans and Dutch and is updated weekly.

Search the DBAL database for articles, reviews, books, dissertations, etc. Please also visit the Digital Bibliography of Afrikaans Language (DBAT).

Soekwenke/Search tips

Gebruik die indeks indien u onseker is/Use the index if unsure

  • Gebruik 'n spasie tussen woorde (afrikaans skole) / Use a space between words
  • Gebruik * om variasies van 'n woord te vind / Use * to also find a variation of a word
    (taal* vind taal taalgebruik taallandskap en taalbeweging)
    (taal* finds taal taalgebruik taallandskap en taalbeweging) )
  • Gebruik : om 'n datumreeks te soek bv. 1950:1980 / Use : to search for a series of dates, e.g. 1950:1980

Vir meer voorbeelde, klik op / For more examples, click on How to search

Weet u van 'n Afrikaanse letterkundebron wat nie op die DBAL te vinde is nie? Laat weet ons asseblief deur hierdie vorm in te vul. / Do you know of any Afrikaans literature source that is not included on the DBAL? Please let us know by filling in this form.

Facebook Volg ons op Facebook / Follow us on Facebook

Beperk enige soektog of soek meer spesifiek deur gebruik te maak van die onderstaande velde of kombinasie van velde. Gebruik die indeks indien u onseker is.
Help

© North-West University.
For more information or support contact the NWU: Library and Information Service