Special Collections

Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Letterkunde
Digital Bibliography of Afrikaans Literature

Die Afrikaanse Letterkunde het geleidelik vanaf 6 April 1652 met die koms van Jan van Riebeeck in Tafelbaai ontwikkel toe die Kaapse vorm van Nederlands al verder en verder van die Standaardnederlands gegin ontwikkel het. Lees meer oor Afrikaanse Letterkunde. Besoek gerus ook die Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Taalkunde (DBAT).

Soekwenke

Gebruik die indeks indien u onseker is.

  • Gebruik 'n spasie tussen woorde (afrikaanse gedigte)
  • Gebruik * om variasies van 'n woord te vind
    (taal* vind taal taalgebruik taallandskap en taalbeweging)
  • Gebruik > vir datums na 'n sekere jaar bv. >1920
  • Gebruik < vir datums voor 'n sekere jaar bv. < 1920

Vir meer voorbeelde, klik op How to search

Beperk enige soektog of soek meer spesifiek deur gebruik te maak van die onderstaande velde of kombinasie van velde. Gebruik die indeks indien u onseker is.
Help

© North-West University.
For more information or support contact the Ferdinand Postma Library.