Special Collections

Volkspele

Volkspele is 'n Suid-Afrikaanse volksdans-tradisie. Lees meer oor Volkspele in Wikipedia.

Die Volkspele-versameling bestaan uit:

 • Name van streke en laers
 • Sangkomitees
 • Volksdansgroepe
 • Notuleboeke en sakelyste van komiteevergaderings
 • Konstitusies
 • Foto's
 • Volkspelebundels
 • Albums van oorsese toere
 • Aandenkingsbrosjures
 • Sertifikate
 • Plakboeke
 • CD's, plate en bandopnames
 • Omsendbriewe
 • Reünie-programme
 • Sangbundels
 • Boeke wat as geskenke in die buiteland ontvang is
Help

© North-West University.
For more information or support contact the NWU: Library and Information Service.