Special Collections

TT Cloete: Manuskripte

Hierdie databasis word deur ’n wagwoord beskerm. Kontak Corrie Breitenbach van die Ferdinand Postma Biblioteek vir toegang tot die databasis.

North-West University Libraries home page

Theunis Theodorus Cloete (31.05.1924-29.07.2015) is vandag steeds een van Suid-Afrika se mees gesiene literêre figure. Eers op 56-jarige ouderdom gee hy sy eerste digbundel, Angelliera, uit. Daarna volg nog nege digbundels, twee kortverhaalbundels en ’n drama.


Van sy bekende digbundels is onder andere Idiolek, Heilige Nuuskierigheid, Allotroop, Jukstaposisie, Uit die wit lig van my land gesny en Onversadig. Hy doseer Afrikaans-Nederlands aan die PU vir CHO sowel as UPE tot en met die ouderdom van 59. Hy moes toe aftree as gevolg van die nagevolge van polio wat hy as eerstejaarstudent aan UP opgedoen het.

Die databasis is 'n werk in wording.

Meer inligting oor TT Cloete:

Soekwenke

Indien jy nie kan vind wat jy soek nie gebruik die Indeks

Onthou:

  • Gebruik 'n spasie tussen woorde
    (ballade patriot)
  • Gebruik * om variasies van woorde te vind
    (kaart*) vind kaart en kaartjie

Vir meer voorbeelde, klik op How to search

Help

© North-West University.
For more information or support contact the Ferdinand Postma Library.