logo
Soek op die databasis deur 'n woord, kombinasie van woorde of 'n frase in een of meer van die velde in te sleutel of gebruik die indeks om 'n lys van inskrywings te sien.  
Soekwenke

Binne enige soekblok:
Gebruik:  
 
& vir EN
     (ligthelm & gebed)
 / vir OF                 
    (gebed / bid)
 
! vir NIE
  (! woordeboek)

Spesiale karakters:
Gebruik:
* om af te kap
    (beke *  vind
     beker
     bekering
     bekeerdes)
> groter as
    (> 1996 vind datums
     groter as 1996)
< kleiner as
    (< 2001 vind datums
     kleiner as 2001)
Vir meer voorbeelde gebruik Help

 

Skakels

Help